Skip to main content

Vrij vers

Onder een vrij vers verstaan we op deze website die poëzie waarin de traditionele versvormen niet worden gehanteerd. Er is dus geen sprake van metrum of maatsysteem, eindrijm of een vaste strofebouw, of een traditionele vaste vorm als sonnet of kwatrijn.

Deze website is nieuw, dus we wachten met smart op meer inzendingen. Mogen we jou uitnodigen om een gedicht of verhaal in te sturen?

Publicaties in Vrij vers

Actueel aantal publicaties: 3

Klik op de afbeelding om een publicatie te lezen.

Jury