Skip to main content

55 woorden

Een compleet verhaal ( excl. de titel) geschreven in exact 55 woorden. Liefst met een twist aan het eind.

Deze website is nieuw, dus we wachten met smart op meer inzendingen. Mogen we jou uitnodigen om een gedicht of verhaal in te sturen?

Jury